At have os selv med på arbejde

Formålet med mit arbejde, er sammen med jer at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor jeg stiller jer spørgsmål der i praksis kan åbne op for at se tingene i et nyt perspektiv. Det giver nye og andre indsigter, som kan frigøre energi og ressourcer.

Jeg arbejder ud fra en pædagogisk/psykologisk vinkel, der har til formål at skabe en lærende og udviklende kultur i organisationer, hvor fokus er på trivsel og en høj faglighed. I kommer til at se hinanden og jeres styrker med andre øjne end i vant til.

Jeg tilbyder:

Pædagogisk/psykologisk rådgivning handler primært om- og i samarbejde med jer at designe en bæredygtig kultur med trivsel og en høj faglighed i et team.

Jeg hjælpe jer med at tage de nødvendige skridt, det kræver at arbejde i en bæredygtig kultur. Det er vigtigt for mig, at I får de rigtige redskaber og bliver klædt på til at se de potentialer, der løbende opstår og skal mobiliseres for at få frigivet den energi teamet indeholder.

Foredrag og oplæg som handler om at sætte fokus på, hvilke psykologiske behov der er vigtige ift. til at have os selv med på arbejde og hjem igen. Samt hvad der sker med trivslen både individuelt og kollektivt, når vi fysiologisk reagerer på ikke at være i trivsel.

Frisættelse af ledelse og selvstyrende teams. Jeg har de sidste 3 år arbejdet sammen med, kommuner og private virksomheder i forhold til at turde gøre noget der er anderledes. Dette kræver at hele organisationen står sammen om at turde at afprøve et nyt og anderledes design, der styrker både ledere og medarbejdere i faglig trivsel på et helt nyt niveau. Det kræver involvering, mod og engagement at gå ind i sådan et projekt, men effekten af det, er hele rejsen værd.

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2023/03/30/Fagbladet-FOA-podcast-smaa-tvaerfaglige-

teamshttps://vpt.dk/hjemmepleje/faste-teams-er-det-mest-meningsfulde-jeg-har-arbejdet-med