At have os selv med i det vi foretager os…

Teori, viden og refleksioner over, hvad der fremmer vores trivsel skal hænge sammen med den praksis vi befinder os i.

Jeg tilbyder forløb eller oplæg der vil inspirere jer på jeres arbejdsplads til at forstå og handle på nogle af de psykologiske behov som giver mening for os ift., hvad der har betydning for individuelle, men også fælles trivsel.
Jeg arbejder ud fra 3 steps, når jeg laver forløb i virksomheder eller i det offentlige. De 3 steps handler om:

1. Et oplæg, der giver plads der udover at bevæge sig ned i teori om, hvordan vi reagerer, når der ikke er sammenhæng mellem, hvem vi er og praksis, skaber plads til videndeling og refleksioner.
2. Praksisobservationer, der handler om at se om der er sammenhæng mellem det vi siger og det vi gør.
3. Handling i praksis, handler om at skabe sammenhæng mellem praksis og vores tilhørsforhold til arbejdet, motivation og at vi har os selv med i arbejdet og hjem igen.

Jeg har i over 20 år arbejdet med at have fokus på den sammenhæng mellem teori, refleksioner og praksis. Hvorfor er det vigtigt? Fordi når vi oplever der er sammenhæng, så skaber det trivsel og ejerskab på et helt andet niveau end, hvis det bliver ved snakken om, hvad der kan lade sig gøre og hvad vi burde gøre.
Jeg har erfaring med, hvad der virker i praksis og hvad der ikke virker – og så har jeg over 2000 timers praksis observationer med mig, som støtter op om den teori jeg arbejder ud fra.
“Anne har en eminent evne til at læse sit
publikum og vurdere, hvordan hun bedst
leverer sit budskab, således at alle er med på
vognen. Hun formår på en enkel og meget
forståelig måde, at give indblik i
kompleksiteten af viden omkring, hvad der
kan udvide et samarbejde.
Annes budskaber sidder fast lang tid efter”.
       
       Isabel Sande Frandsen, Programme
       Coordinator, Dairy without Borders
 
Med min viden og kompetencer, kan jeg på en simpel og nærværende måde hjælpe dig/jer med at guide, fortælle og vise, hvordan vi sammen og hver for sig, kan blive bedre til at skabe og have fokus på den betydning et udvidet samarbejde kan have for trivslen.
Så kontakt mig endelig, hvis du ønsker at høre, hvordan jeg kan hjælpe dig privat eller jer på en arbejdsplads.
Jeg er uddannet sygeplejerske, cand.pæd.psyk, Yoga og mindful instruktør, forfatter samt foredragsholder.
Læs evt. mere om, hvad jeg tilbyder: 

Et flow forløb der tager udgangspunkt i praksis

Viden der udvider samarbejdet