At have sig selv med på arbejde

Formålet med mit arbejde er, at jeg sammen med jer ønsker at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor der er plads til udvikling og læring – både hos individet og i teamet.

Jeg tilbyder følgende:

Pædagogisk/psykologisk rådgivning i et team eller i et lederskab

Handler om at designe/udvikle en bæredygtig kultur med en høj psykologisk tryghed og faglighed. Jeg har de sidste 12 år arbejdet med udvikling og lederskab i et team, hvor mit fokus altid er at skabe den bedst mulige ramme for udvikling og læring. Det kræver, at der bliver stillet de rigtige spørgsmål for, at der kan skubbes til de dialoger der enten i teamet eller i ledelsen er nødvendig for at skabe psykologisk tryghed. Det er vigtigt at huske på, at det er en proces der hele tiden kræver fokus, når der arbejdes med kultur og vigtigst, at I inden i kontakter mig har sikret, at jeres organisation er parate til at tage den rejse og den indsats det energimæssigt kræver at sætte sådan en proces i gang.

Udrulning eller afprøvning af faste selvstyrende teams

Jeg har de sidste 3-4 år arbejdet med udrulning og afprøvning af faste selvstyrende teams og er en af de mest erfarende konsulenter indenfor dette område i Danmark. Jeg har været med fra starten af – og har ikke arbejdet med de kommuner, der i første omgang modtog puljepenge til afprøvelse af processen. Derfor har jeg sammen med de kommuner jeg har arbejdet med i den grad skulle tænke kreativt og indenfor en ramme, som hænger sammen med den udfordrende praksis mange kommuner står overfor i dag. Jeg arbejder med både med trivslen, udvikling, læring og den psykologiske tryghed, som er rigtig vigtig for, at de mindre faste selvtyrende teams får succes.

Foredrag og oplæg

Jeg har de sidste par år, rejst rundt i hele landet og holdt foredrag og oplæg om, hvad der er vigtigt at have fokus på hos os selv som individ for at skabe den energi, der skal til for at have fokus på udvikling og læring hos os selv. Det er vigtigt at forstå, at når vi er trygge og er i en ramme, hvor vi har overskud til andre end os selv er vi med til at bringe trivsel og udvikling ind i andres liv, hvilket er magisk at få lov til at være en del af.