Psykologiske behov

De tre psykologiske behov har en enorm betydning for menneskers trivsel og læring. Det er derfor interessant at kigge på, hvordan de tre psykologiske behov kan understøttes i praksis, så vi kan blive bedre til at identificere, hvordan behovene kommer til udtryk hos den enkelte medarbejder. Det handler om, hvordan vi kan blive bedre til at understøtte disse behov, learning by doing.

Som så meget andet teori der handler om menneskets psyke, kan selvbestemmelsesteorien ikke stå alene. Vi kan ikke copy paste teorien til praksis. Jeg bruger derfor teorien som inspiration til de samtaler og refleksioner, jeg har med medarbejderne om og i praksis. Sammen finder vi frem til, hvordan de 3 psykologiske behov viser sig hos den enkelte medarbejder i praksis og hvordan, der kan handles på et evt. fravær af behovene eller blot en tydeliggørelse af dem.

Selvbestemmelsesteorien

De 2 psykologer Richard Ryan og Edward Deci udviklede i slut 70érne den teori som vi kender i dag som Selvbestemmelsesteorien, på engelsk self-determination theory (SDT). I dag består SDT af 6 mini teorier som hver især biddrager til, hvordan den indre motivation medvirker til, hvordan vi bedst mulig trives, præsterer og udvikles som mennesker. Den indre motivation er her, hvor vi udfører en aktivitet fordi den er i overensstemmelse med vores værdier. Vi bliver altså ikke belønnet med ros, anerkendelse, stjerner eller mere i løn, når vi befinder os i den indre motivation. Aktiviteten er drivkraft nok i sig selv.

SDT er oplagt at bruge i praksis, da der er mange års forskning bag den. Helt grundlæggende handler teorien om selvet (det som holder sammen på hele vores psyke), motivation og trivsel – altså den drivkraft vi har til livet og hverdagen generelt. Teorien handler om, at vi mennesker har et behov for autonomi (selvbestemmelse), kompetencer og tilhørsforhold. Når vi får dækket de 3 behov, så vil vi mærke trivsel på flere niveauer så som kreativitet, vedholdenhed og læringsmæssigt. De 3 behov er alle lige vigtige for vores trivsel – i følge Deci & Ryan.

Deci & Ryan fandt igennem deres forskning frem til, at når der netop var tale om motivation, så havde vi som mennesker et indre behov for motivation, altså til selv at bestemme, hvad vi motiveres af, autonomi. Senere koblede Deci & Ryan kompetencer og tilhørsforhold til vores 3 menneskelige behov.

Autonomi

Autonomi handler om, at vi oplever, at vores regulering af selvet kommer udefra eller indefra og om at den er i overensstemmelse med egne værdier og interesser. Den centrale og den vigtige del i autonomi, handler om, at vi selv har kontrol over styringen – hvilket ikke er det samme som uafhængighed. Vi kan som mennesker sagtens lade os inspirere, lytte til, og arbejde sammen med andre så lang tid vi oplever, at vi selv har kontrol over det, acceptere det og godkender det. Det er vigtigt, at vi oplever, at der bliver lyttet til vores input og at vi oplever, at vi kan være os selv uden, at der er nogen der ser skævt til os, fordi vi har en anden måde at gøre tingene på.

Kompetencer

Handler om, at vi oplever, at vi kan skabe resultater sammen med andre og at vi har oplevelsen af at bruge vores talenter, altså det vi er gode til. Når vi handler på noget alene eller sammen med andre, så er det vigtigt for os, at det er virkningsfuldt for os – altså har betydning. Det kræver selvfølgelig også, at vi har troen på egne evner. Jo mere vi oplever at blive støttet i vores kompetencer, jo mere vil den indre tro på egne evner også vokse. Det er vigtigt, at vi er tilpas udfordret eller vi kan være i de krav der er stillet til os. Hvis vi har oplevelsen af at være understimuleret, kan vi hurtig begynde at kede os og bliver der krævet for meget af os, så vi ikke kan følge med eller har oplevelsen ikke at gøre det godt nok, kan vi få oplevelsen af stress og hjælpeløshed.

Tilhørsforhold

Handler om, at vi som mennesker er sociale væsner og har et behov for at have relationer til andre mennesker. Det er vigtigt for os at have mennesker omkring os og at vi kan være noget for dem og de for os. Det handler om, at vi har et behov for at føle os forbundet, høre til og mærker omsorg til og fra andre mennesker, både tæt på, men også i samfundet og på arbejdspladsen.