Artikler

Formålet med vejrtrækningen er, at du på en indånding optager ilt og på en udånding udskiller kuldioxid. Din vejrtrækning sker helt automatisk af sig selv, da vejrtrækningen er en del, af det vi kalder det autonome nervesystem. Derfor behøves vi ikke tænke så meget over, hvordan vi trækker vejret eller gør vi?
De fleste vil nok svare jaaaaa til det spørgsmål, hvorfor kan det så nogle gange være så svært? Jeg tror, at det kan handle om, at vi indimellem glemmer løbende, at den tungere energi som vrede, irritation og træthed skal ud af vores krop for at give plads til en lettere energi.
Når tvivlen har meldt sig, har jeg tit ønskede, at der ville komme én og tage et aktivt valg på min vegne. Ikke fordi jeg bevidst har ville lægge ansvaret fra mig, men fordi tvivlen har fået mig til at blive usikker. For mig har usikkerheden altid handlet om, at jeg gerne har ville regne udfaldet af mit valg ud på forhånd. Det er dog sjældent, at valg som er mere jordnære, kan gøres så firkantet op i rigtig eller forkert og det kan godt gå hen tankemæssigt og blive en rodet affære ift., hvad der melder sig som for og imod for et valg. 
At holde fast i vores drøm og gøre den virkelig, kræver en vis form for tålmodighed, tillid og vedholdenhed. Vi skal nemlig over tid skabe nye veje i hjernen, der kan være med til at bane vejen for vores drøm. Samtidig skal vi skal helt ned i kroppen og mærke drømmen udfolde sig som om den allerede er en del af os.
Når du giver dig tid til at stille dig selv spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt, at du skal trække energien hjem til dig selv, så får du forhåbentligt også svaret, at det er fordi du er det værd. Det handler ikke om at være egoistisk – tværtimod.
Vores hjerne er magisk og kompleks på én gang. Den består af ca. 85 milliarder nerveceller som kommunikerer med hinanden gennem mere end 100 billioner af sammenkoblinger. Det er individuelt alt efter, hvad vi har gennemlevet, hvordan vi reagerer på vores følelser, men når vi reagerer, består vores hjerne i følge forsker og psykolog og Poul Gilbert lidt groft ridset op af 3 følelsesmæssige reguleringssystemer.